Sasuke & Naruto Sticker Sheet

$5.00
  • Sasuke & Naruto Sticker Sheet
  • Sasuke & Naruto Sticker Sheet

Contour-cut vinyl stickers
4"x4" sticker sheet
Each sticker roughly 1"x1"